Orienteringsløb

Mange ultraløbere vælger, at løbe på stier, veksler m.m. Et langt mere skånsomt underlag for fødderne end fliser, brosten og asfalt.

orientering

Hvis du har lyst til andet end blot at løbe, så kan det varmt anbefales, at løbe orienteringsløb.

Af finde vej med kort og kompas indgår også som et væsentlig element i løb som fx VUMB og SUMB.

Links omkring orienteringsløb:

De danske skove
Danmark har 6.081 km2 skov, godt 14 pct. af vores areal. Ca. 18 pct. er statsejet, 70 pct. privatejet, 12 pct. har andre ejere, typisk kommuner.

Skovene er ujævnt fordelt med meget langs den jyske højderyg, i Nordsjælland og på Bornholm. Vi har lidt flere nåletræer end løvtræer.

Danskerne har kun ca 1.000 m2 skov pr. indbygger. EU-borgerne har i snit 19.700 m2.